Op werkdagen voor 12.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden.

Gratis verzending boven de € 100,-

100% duurzame, natuurlijke materialen

 Ma-Vr vóór 12.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden.

Gratis verzending boven de € 100,-

100% duurzame, natuurlijke materialen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Fair Baby Beginnings
gevestigd aan Bijsterhuizen 2414, 6604 LL Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fairbabybeginings.nl
Bijsterhuizen 2414
6604 LL Wijchen
+31 85 06 08 068

M.G.P. van de Geer is de Functionaris Gegevensbescherming van Fair Baby Beginnings zij is te bereiken via info@fairbabybeginnings.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fair Baby Beginnings verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
  .in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fairbabybeginnings.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fair Baby Beginnings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Fair Baby Beginnings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
...zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fair Baby Beginnings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fair Baby Beginnings) tussen zit.

Fair Baby Beginnings gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google Analytics

 • Wordt gebruikt voor data analyse.
 • Hiervoor worden Google Analytics cookies gebruikt.
 • Hiervoor is een verwerkers overeenkomst afgesloten met de derde partij.
 • De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden op individuen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Sendcloud

 • Wordt gebruikt voor de verzending van producten.
 • Noodzakelijk dat je naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud en betreffende vervoerder worden gedeeld.
 • Sendcloud en de betreffende vervoerder gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
 • In het geval dat de vervoerder onderaannemers inschakelt, stellen Sendcloud en de betreffende vervoerden je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Mollie

 • Wordt gebruikt voor het afhandelen van betalingen in de webwinkel.
 • Mollie verwerkt je naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer.

WebwinkelKeur

 • Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur.
 • Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.
 • In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
 • WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fair Baby Beginnings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 5 jaar > ten behoeve van ons (vaste) klantenbestand
Adres > 5 jaar > ten behoeve van ons (vaste) klantenbestand
Bankgegevens > 5 jaar > ten behoeve van ons (vaste) klantenbestand

Delen van persoonsgegevens met derden
Fair Baby Beginnings verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fair Baby Beginnings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fair Baby Beginnings gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fairbabybeginnings.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fair Baby Beginnings zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Fair Baby Beginnings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen bij AP.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fair Baby Beginnings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fairbabybeginnings.nl. Fair Baby Beginnings heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit
  onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te
  bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam
  (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van
  een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren.
  Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Contact

Fair Baby Beginnings
Email: info@fairbabybeginnings.nl
Telefoonnummer: 085 0608068

De waardering van fairbabybeginnings.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 6 reviews.